Ontslagprocedure

Bent u genoodzaakt om een werknemer te ontslaan, maar komt u er niet uit dan kunnen wij u ondersteunen bij de ontslagprocedure.  Stel dat dit ontslag leidt tot een conflict dan helpen wij u graag verder om het ontslag op een zo goed mogelijke manier af te wikkelen. Tevens regelen wij onder meer de aanvraag bij het UWV, welke nodig is om over te kunnen gaan tot ontslag.

Contactgegevens

Personeelsadviesbureau Lap
Bezoekadres: Postadres:
Boveneind 18 a
9351 AP Leek
Postbus 90
9350 AB Leek

Tel: +31 (0) 5945 01520 - Fax: +31 (0) 5945 01525
E-mail: info@personeelsadviesbureaulap.nl