• Start
 • Salarisadministratie

Salarisadministratie

Tot de standaard werkzaamheden behoren:

 • invoer van de werkgever- en werknemergegevens voor verwerking van de salarissen;
 • aan- en afmelden van medewerkers bij de belastingdienst;
 • aan- en afmelden van werknemers bij fondsen behorende bij de bedrijfstak;
 • periodiek verwerken van de salarissen van de medewerkers;
 • aanmaken van salarisslips t.b.v. deze medewerkers in tweevoud;
 • vervaardigen van een journaalpost, die aansluit op uw financiĆ«le administratie;
 • vervaardigen van een betaalstaat met de netto salaris bedragen en spaarloonstortingen;
 • verzorgen van de betalingen aan de medewerkers via een diskette bij de BGC;
 • verzorgen van de periodieke loonaangifte;
 • informeren bij wetswijzigingen op het gebied van arbeid en zorg;
 • aanleveren van jaargegevens aan belastingdienst;
 • aanpassen van het minimumloon of CAO loon;
 • uitbetaling van het vakantiegeld;

Contactgegevens

Personeelsadviesbureau Lap
Bezoekadres: Postadres:
Boveneind 18 a
9351 AP Leek
Postbus 90
9350 AB Leek

Tel: +31 (0) 5945 01520 - Fax: +31 (0) 5945 01525
E-mail: info@personeelsadviesbureaulap.nl