Voordelen Payroll

Een voordeel van payrolling is dat je als werkgever minder administratieve rompslomp hebt. De medewerkers staan namelijk op de loonlijst van het payrollbedrijf. Voor een opslag bovenop het bruto uurloon van de werknemer neemt Lap Payroll Service B.V. je het volgende uit handen:

  • arbeidsovereenkomsten afsluiten;

  • loonadministratie bijhouden;

  • salaris en vakantietoeslag uitbetalen;

  • werknemers- en werkgeverspremies afdragen;

  • pensioenpremies betalen;

  • verzuimbeleid uitvoeren.

 Weet en bedenk wel dat payrolling duurder is dan vast “eigen” personeel, maar bespaart je als werkgever een hoop gedoe. Lap Payroll Service B.V. neem namelijk de administratieve verplichtingen van je over.

Wat betaal je voor deze dienstverlening?:

U betaald voor elke werknemer een vast tarief per uur en u hoeft zich verder niets meer aan te trekken: geen uitbetaling van uw werkkrachten wanneer ze ziek zijn, geen personeels- en loonadministratie meer. Gemakkelijk toch?

De basis van de kosten van payrolling is het door u afgesproken uurloon met de medewerker die u op payroll basis wil laten werken. Hierop komt een vaste opslag. De hoogte van die opslag wordt weergegeven met een omrekenfactor. Deze omrekenfactor vermenigvuldig je met het bruto uurloon.

 Bij deze omrekenfactor zijn inbegrepen:

  • reguliere salaris;

  • vakantiegeld;

  • eventueel uit te betalen ziekengeld;

  • uitbetalen van de officieel erkende feestdagen.

Voor alle duidelijkheid, u ontvangt per week/maand een factuur met daarop de medewerkers vermeld op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren. Het betalen van ziekte- en/of verlofuren zit inbegrepen in de omrekenfactor.

 

Contactgegevens

Personeelsadviesbureau Lap
Bezoekadres: Postadres:
Boveneind 18 a
9351 AP Leek
Postbus 90
9350 AB Leek

Tel: +31 (0) 5945 01520 - Fax: +31 (0) 5945 01525
E-mail: info@personeelsadviesbureaulap.nl