Payroll

Lap Payroll Service fungeert als uw externe afdeling personeelszaken. Wij bieden u volledig inzicht in onze werkwijze, communicatie en formulieren. Het is van groot belang dat we daar samen goede afspraken worden gemaakt over:

 • Administratie en prijsstelling
  Centrale afspraken inzake administratie en prijsstelling worden uitsluitend gemaakt, werkzaam binnen uw organisatie, met een door u daartoe aangewezen bevoegd persoon.
 • Contactmomenten
  De wijze en frequentie van contact wordt naar uw wens uitgevoerd.
 • Inzicht in uw medewerkersbestand
  U ontvangt van elke (nieuwe) medewerker een schrifelijk update door middel van een uitzendbevestiging. Dit omvat onder meer de n.a.w.-gegevens, de leeftijd en het uurtarief van de betreffende medewerker. Van elke verandering in deze gegevens ontvangt u, indien gewenst, een nieuwe uitzendbevestiging.
 • Aanleveren uren medewerkers
  De gewerkte uren worden wekelijks middels een standaard urenlijst die wekelijk met de facturen wordt meegezonden via de fax wekelijks (uiterlijk dinsdag vóór 12 uur) aan Lap Payroll Service aangeleverd. Tevens bestaat de mogelijkheid om de standaard urenlijst via de mail bij u aan te leveren zodat u wekelijks de uren via de computer bij ons aanlevert.
 • Verwerken uren met terugwerkende kracht
  Indien er uren van medewerkers worden doorgegeven die betrekking hebben op al verwerkte weken dan worden deze in overleg met Lap Payroll Service ingevoerd en zal er een eventueel een voorschot worden berekend.
 • Contactpersonen
  Voor alle dagelijkse vragen kunt u een beroep doen op meerdere contactpersonen. Indien u vragen heeft m.b.t. de voortgang van de samenwerking kunt u contact opnemen met de heer W. Lap.

Contactgegevens

Personeelsadviesbureau Lap
Bezoekadres: Postadres:
Boveneind 18 a
9351 AP Leek
Postbus 90
9350 AB Leek

Tel: +31 (0) 5945 01520 - Fax: +31 (0) 5945 01525
E-mail: info@personeelsadviesbureaulap.nl